تبلیغات
روستای زیبای آتنی /چهاردانگه/ساری/ مازندران - فوت شده های دی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
      نام     نام خانوادگی         پدر                          تولد             فوت
1- مرحومه رقیه (گلشاه )خلیلی  نبی               1300      1376/10/01
2-مرحوم شکرالله زارع             حبیب                 1340        1364/10/02
3-مرحوم حاج قاسمعلی  رئیسیان       حسین     1339   1395/10/02
مرحومه زهرا رئیسیان         حبیب                1312        1381/10/03
4- مرحومه مریم عسکری        مادر یحیی          1301       1376/10/05  
5- مرحوم عین الله خلیلی      اسدالله              1309         1369/10/05
6-مرحومه فاطمه رئیسیان       حسن                1304        1367/10/05
7-مرحومه شهناز چوپانی       مسیح                 1354         1358/10/06 
8- مرحوم حاج عزیز خلیلی          فرج                1307        1378/10/07
9-مرحومه زینب رئیسیان       علیجان               1317         1387/10/07
10-مرحوم حمید محمودی      نعمت                    1362         1390/10/07  
11- مرحوم دکتر اسدالله خلیلی نورالله               1343       1391/10/08 
12-مرحوم ابوالقاسم خلیلی     محمد حسن       1285       1348/10/10
13-مرحومه ربابه رئیسیان       محمد حسین      1280    1354/10/14        
14-مرحومه فاطمه خلیلیان           شیخ عبدالله       1301       1392/10/15
15-مرحومه زینب خلیلی             رحیم                  1341      1359/10/20
16-مرحو م جواد خلیلیان             رمضان              1360        1369/10/20
17-مرحوم حاج گلبرار رئیسیان     محمد                                1393/10/25    
18-مرحومه محرم خلیلی          طاهر                   1332        1378/10/25
19-مرحومه سلیمه خلیلی         ذکریا                1311         1386/10/29
20- مرحوم رشید خلیلی        طاهر                   1334          1391/10/26

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب تپل خان
  • وب کنترل سی
  • وب روزمره
  • وب قربانی