تبلیغات
روستای زیبای آتنی /ساری/ مازندران
روستای زیبای آتنی /ساری/ مازندران
دست در دست دهیم به مهر آتنی را کنیم آباد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
آپلود عکس="1"> آپلود عکس"0"> آپلود عکس"0"> آپلود عکس"0"> آپلود عکس"0">
درباره وبلاگ


شهید حسن خلیلیشماره تماس تلفنی جهت ارسال مطلب09392554424 ویا با ایمیل jampirben@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه 5000292425

مدیر وبلاگ : عیسی خلیلی آتنی
مطالب اخیر
نظرسنجی
اگر روزی بخواهیم در آتنی گردهم آییم ومراسمی برپا كنیم شما كدام گزینه را انتخاب می كنیدبرچسبها

 

نوروز در آتنی

               

عید نوروز در تمام کشورها که عید نوروز را جشن می گیرند تقریبا" به یک شکل بر گزار می شود

در استان مازندران  ومناطق کوهستانی آن بویژه در چهار دانگه رسومات عید نوروز مثل هم است

 وقتی از آتنی صحبت می شود منظور تقریبا" تمام منطقه است .

امید واریم که مفید  فایده واقع شود  واز نظرات وراهنمائیهای خود مارا محروم نسازید

پیشواز عید:

1-گرد گیری از منازل

2-تعمیر ورنک آمیزی منزل

3- تهیه لباس عید

4- پخت سمنو

5-تهیه حلوا

6-پخت آش گزنه

7- پخت آش شیر

8-سفره عید برای عروس

9-پخت کماج-کلوچه -

10- آماده کردن سبزه

11-چلا :پارچه های کهنه را به چوبی می پیچیدند و شب عید درحیاط خانه آتش میزدند

و......

1-گرد گیری از منازل در همه جا مرسوم است

2-تعمیر ورنگ آمیزی منازل امروزه کمتر اتفاق می افتد در زمان قدیم دیوارهای گلی راتعمیر می کردند وخاک سفید ی را تهیه میکردند وبجای رنگ امروزی بر روی دیوار می زدند

3- معتعقد بودند در سال جدید یک تکه لباس هم شده باید نو وتازه باشد برای همین منظور پارچه تهیه کرده وخیاط به منزل می آوردند وبرای همه اعضای خانواده   لباس می دوخت

 4- پخت سمنو از جوانه گندم با همیاری زنان چند خانواده انجام میشد ودارای حرمت خاصی بود وهر کس نمی توانست در پخت سمنو دخالت کند وحتما می بایست پاک باشد و..

5-تهیه حلوا ( پیست کنده حلوا)

                                                                                                                     Pist kondeh halva

که از شیره خرمالوی جنگلی وآرد برنج تهیه می شد وکار هر کسی هم نبود

آغوز حلوا ( حلوای گردو)

گندم آرد حلوا(حلوا با آرد گندم)- پشت زیک  که از کنجد وشکر تهیه می شود

6-آخرین چهارشنبه پایانی سال پخت آش گزنه مرسوم بود واکنون در بعضی از مناطق هم پخته می شود

7- یک روز مانده به سال تحویل مشهور بود به روز عرفه ودر این روزآش شیر می پختند

8-عیدی سفره:   خانواده ای که پسرشان نامزد داشت وظیفه داشتند امکاناتی را برای عروس (لباس –کفش –آنچه را برای سفره عید خود تدارک دیده بودند برای عروس هم تهیه کنند)ببرند

9-پخت کماج از شیر و برنج وکلوچه از آرد وروغن وتخم مرغ و.... از دیگر برنامه قبل از عیدبود

10- مقداری گندم را در ظرف ریخته وخیس داده  ودر جای مناسب قرارداده تا سبز شود

11- غروب روز عرفه تعدادی مشعل درست کرده که به چلا معروف بود(به جای شمع امروزی)  وبه نیت اموات  روشن می کردند

سفره عید:  

                                             

                

 


سفره عید تشکیل می شد از  قرآن –سبزه – انار –حلوا- تخم مرغ رنگ شده- وشیرینی-

وکاسه آب –آینه – وچراغ روشن- شاخه ای ازشکوفه- کماج- کلوچه محلی-و....

روز عید:

پوشیدن لبا س نو وپهن کردن سفره عید از صبح زود انجام می گرفت ودر بین همه خانواده ها یک نفر که برای آنها شانس می آورد بعنوان (مادرمه ) انتخاب می شدوقبل از سال تحویل در بیرون اتاق

می ایستاد تا سال تحویل شود آنوقت همراه با یک سینی که در آن قرآن وسبزه بود وارد خانه می شد

 واعضای خانواده ضمن روبوسی به او عیدی می دادند واین شخص شاید (مادر مه) خانواده دیگر هم بود وبعد صبحانه (اگر تحویل سال در اول صبح بود) بهمراه دیگران به قبرستان می رفتند وبعد از زیارت اهل قبور  به دیدن فرد مسن محل یا منزل کسی که دغدار بوده وعزیزی را از دست داده می رفتند

عید گردش:

 بعد از آن که از اولین منزل خارج می شدند به همه منازل سرکشی میکردند

 چون همه داخل اتاق جا نمی شدند یکی از افراد مقداری از آنچه بر روی سفره بود را به بیرون می آورد وبین دیگران تقسیم می کرد ویک از کارها که همه را سرگرم می کرد بازی با تخم مرغ بود

وهر تخم مرغی که می شکست به برنده تعلق داشت به مرغانه جنگی معروف بوده وهست

 و تا آنجا ادامه داشت که به همه منازل سرکشی می کردند وهمه موظف بودند حضور یابند حتی افرادی که باهم کدورتی داشتند واین باعث آشتی کنان آنان هم می شد. وبعد از چند منزل در جائی که از قبل آماده شده بود چای می خوردند وخلاصه کلام اینکه این روز بیاد ماندنی می شد تا سال بعد...........


نوروز خوانی
در آستانه نوروز افرادی به نام نوروز خوان در محله های مختلف اشعاری را دروصف آمدن بهار ومدح ائمه اطهار میخوانند

همی خوانم امام اولین را        

شه کشور امیرالمومنین را

وصی و جانشین یعنی علی (ع) را

                   به یاسین و الف ؛ ل ( الف لام ) و به فیروز

                   دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام دومین هم دسته ی گل

شفاعت می کند او بر سر پل

حسن بابش سوار است او به دلدل

                   به یاسین و الف ؛ ل ( الف لام ) و به فیروز

                   دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام سومین شاه جهان است

بود نامش حسین شاه یگانه ست

محمد را بمحراب می رساند

                   به یاسین و الف ؛ ل ( الف لام ) و به فیروز

                   دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام چارمین زین العباد است

گل باغ حسین اما مراد است

                   به یاسین و الف ؛ ل ( الف لام ) و به فیروز

                   دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام پنجمین پنجاه بلا را

بگردان دور از این دولتسرا را

خصوصا هم از این دولتسرا را

                   به یاسین و الف ؛ ل ( الف لام ) و به فیروز

                   دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام ششمین شاه مدینه

الهی نوجوانت بد نبینه

الهی نوجوانت خیر ببینه

گل عشرت به کام دل بچینه

                   به یاسین و الف ؛ ل ( الف لام ) و به فیروز

                   دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

..... همین طور ادامه میدهند تا ائمه بعدی علیهماالسلام ...

امام دوازدهم مهدیش نام است

تمام کل عالم را امام است

بدانید حضرت صاحب زمان است

                   به یاسین و الف ؛ ل ( الف لام ) و به فیروز

                   دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

خدایا صاحبخانه را خوشحال گردان

جوانان ورا داماد گردان

عروسش صاحب اولاد گردان

                   به یاسین و الف ؛ ل ( الف لام ) و به فیروز

                   دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

...

هوا سرد است و بگرفته صدایم

که چند تا تخم مرغ باشد دوایم

ایا همشیره ی فرخ لقایم

بکش زحمت بیار عیدی برایم

جوانت خیر ببینه از دعایم

.....

غالبا پس از وصف دوازده امام (ع) ، تا حق خویش ( منظور صله خویش ) را از صاحبخانه ها نمی گرفتند مثل : برنج ،‌نان ، تخم مرغ ، پول و ... اشعار را این بار با وصف صاحبخانه و اهل بیت او را ادامه می دادند : ¯

اول نمایم من سلام

من بعد از این گویم کلام

بر اهل خانه بالتمام

چه از پیر و چه از جوان

                   باد بهاران آمد

                   گل در گلستان آمد

                   مژده دهید بر دوستان

                   این سال نو باز آمد

مشدی آبجی با خدا

گل پسرها کنی زوما

وره بوری حمام شا ه

دو دست شمع یک دست حنا

بنده بیم موارك وا

                   باد بهاران آمد

                   گل در گلستان آمد

                   مژده دهید بر دوستان

                   این سال نو باز آمد

مشدی آقای با ایمان

تی دست بوره جیف  میان

ته در بیار پنج تا تومان

کرم کن به نوروزه خوان

نوروز خوان گیرنه انعام

هر جا بیرم  پنج تا تومان

رد نومبه هیچ دودمان

علی الخصوص این دودمان

                   باد بهاران آمد

                   گل در گلستان آمد

                   مژده دهید بر دوستان

                   این سال نو باز آمدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 14 اسفند 1393

گالری عکس در گذشتگان آتنی افتتاح شد برای دست یابی به گالری در سمت راست وبلاگ در قسمت پایین پیشخوان روزنامه تصویر گالری مشاهده می کنید بر روی آن کلیک کرده وتصویر زیر با عکس میآید

1-اسلاید شو2-عکسهای تکی3--نمای بزرگ4--حذف

                                                                                                                                 

                                  4              3                                      2            1


  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 17 بهمن 1393
امروز آقایان واحدی فرماندار محترم شهرستان ساری وامینی بخشدارمحترم
چهاردانگه وآقای فلاح سرپرسرت محترم راه وشهرسازی ساری وهیئت همراه
 از راه روستای آتنی بازدید وجهت ترمیم وتعریض وباز سازی راه اتنی به سواسره
وآتنی به تیلک اعتبار لازم را در نظر گرفته اندوآقای فلاح قول دادند
 تا قبل از پایان سال 93 لایه برداری از جاده انجام شود ودر فروردین سال 94 تعریض

 وترمیم راه آتنی وتیلک به سواسره انجام گیرد وساخت مخزن آب جام پیربن هم
دردستور کا قرارگرفت


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 16 بهمن 1393

وبلاگ پایگاه شهید حسن خلیلی آتنی با آدرس ذیل قابل دسترسی می باشد  به این آدرس مراجعه کنید

http://payega.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 12 بهمن 1393
جناب آقای امینی بخشدارمحترم چهار دانگه امروز با حضور درمنزل مرحوم حاج گلبرار رئیسیان ضمن عرض تسلیت به خانواده از خدمات آنمرحوم در آتنی قدر دانی کردند وبرای ایشان رحمت خداوند وبرای بازماندگان صبر مسئلت کردند
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 دی 1393
حاج گلبرار رئیسیان(احمد) فرزند  مرحوم حاج محمد ساکن روستای محمدآباد گهربارن از دنیا رفت ایشان عضو شورای اسلامی آتنی ویاروفادار سازندگی در آتنی بودفقدان حضورش جبران پذیر نخواهد بود مراسم تشیع وتدفین آنمرحوم فردا1393/10/26ساعت 9صبح ازملامجدالدین ساری به روستای محمدآباد گهربارانخواهد بود
مراسم سوم آنمرحوم روز یکشنبه 1393/10/28از ساعت 10الی 14 به صرف ناهار (مردانه) درمسجد امیرالمومنین برگه و(زنانه) در حسینیه محمدآباد برگزار می گردد حضور شما عزیزان باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود
اهالی وشورای اسلامی وپایگاه مقاومت شهید حسن خلیلی آتنی مصیبت وارده را به خانواده آنمرحوم وبستگان تسلیت می گوید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 دی 1393
با سلام محضر آتنیهای عزیز طرح تابلوی جدید آتنی با سه شهید بزرگوار به منظور اعلام نظر شما تقدیم میگردد لطفا راهنمایی ونظرات خود را بیان کنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 دی 1393
   با سلام خدمت سروران آتنی: با مشورت از تعدادی از آتنیهای عزیز پیشنهاد شده که به مناسبت روزهای تبری روزی را در آتنی گرد هم آییم این روز 26 عید ماه طبری را که برابر 28 تیرماه روز مردگان می دانندرادرآتنی  گردهم آییم ومراسمی  بر پا کنیم                                                                                                                                
دربعضی ازروستاهای مازندران از دیرباز رسم بر این است که مردم از چند روز مانده به 26عید ماه مقدمات مراسم را تدارک می بینند.غذای   مفصلی می پزند،شیرینی و میوه تهیه می کنند و صبح زود راهی زیارتگاه ها و گورستان ها می شوند و تا عصر در کنار مزار اموات می         مانند،در آنجا غذا می خورند و خیرات می دهند                                                                                                                                                              

نظر شما دراین باره چیست؟لطفا نظرات خود را به5000292425 ارسال نمایید

گاهشمار محلی مازندران

درگاه شماری مازندرانی که به نام «فرس قدیم» شناخته می‌شود، سال ۳۶۵ روز دارد و دوازده ماه که هر ماه ۳۰ روز است و ۵ روز به نام «پیتک» یا «پتک» این سال، ۶ ساعت و کسری کمتر از ۱ سال خورشیدی دارد و از این رو ماههای آن گردان است و جای هر ماهش با گذشت ۱۲۸ سال یک ماه بیشتر می افتد. مازندرانی ها سال این گاهشماری را از «ارکه ما» (آذرماه) آغاز و به «اونما» (آبان ماه) ختم می‌کنند. پنج روز «پیتک» را هم به پایان «اونما» می افزایند و هر یک از ماهها را به ترتیب زیر چنین می خوانند؛

ارکما (آذرماه)، دما یا دیما (دی ماه)، وهمن ما (بهمن ماه)، نوروزما یا نرزما یا عیدما (اسفندماه)، سیوما یا فردین ما (فروردین ماه)، کرچ ما (اردیبهشت ماه)، هرما (خرداد ماه)، تیرما (تیر ماه)، مردال ما یا ملارما (مرداد ماه)، شرویرما یا شروین ما (شهریور ماه)، میرما (مهرماه)، اونما (آبانماه).

نظیر این گاه شماری را «امیر تیمور قاجار» در زمان محمدشاه قاجار، در کتاب «نصاب طبری» زیر عنوان «اسامی ماههای فرس» چنین یاد کرده است؛

سیوماه و کرچ و هره ماه تیر دگر هست مردال و شروین میر چه اونه ماه وارکه ماه است و دی ز پی وهمن و هست نوروز اخیر پتک را بدان خسمه زائده به آئین هرگز صغیر و کبیر

مازندرانی ها نخستین روز هر ماه را«مارماه» می نامند و در سپیده دم آن در هر خانه مرد یا زن یا کودکی خوش قد پا به آستانه خانه می گذارد تا به آن خانواده، آن ماه تا آخرین روزهایش خوش بگذرد.

در روز «مارما» هر ماه داد و ستد نمی کنند و چیزی به کسی نمی دهند یا نمی بخشند و چنین کارهایی را بدشگون می پندارند.

چگونگی هوای هر روز از پنج روز پیتک را نشانه‌ای از هوای ماهی از پنج ماه پس از آن می دانند. اگر هوای نخستین روز پیتک آفتابی باشد هوای روزهای «ارکما» را هم آفتابی می پندارند. یا اگر هوای دومین روز آن بارانی باشد، هوای «دما» را بارانی می دانند، بهمین گونه چگونگی «وهمن ما» و «فردین ما» و «نوروزما» میی انگارند. همچنین هوای هر یک از روزهای طاق «کرچما» را تا چهاردهم، یعنی روزهای اول و سوم و پنجم.

سیزدهم، که جمله هفت روز می‌شود، نشانه هایی از هوای روزهای «کرچما» و شش ماه دیگر سال می دانند. مثلا اگر آسمان روز اول «کرچما» گرفته و بارانی شود، هوای سراسر ماه «کرچما» را گرفته و بارانی می پندارند. یا اگر هوای روز سوم آن باز و آفتابی شود، هوای تمام روزهای ماه «هر ما» را باز و آفتابی خواهند دانست. بهمین طریق هوای روزهای پنجم و هفتم و سیزدهم را نشانه‌هایی از برای هوای ماه‌های «تیرما»، «مردال ما» و ..«اونما» می انگارند این هفت روز از «کرچما» را «کرچ در» می نامند و در این روزها گلکاری نمی کنند، تن نمی شویند، موی سر و چهره نمی تراشند و پشم گوسفند و موی بز نمی چینند و چون معتقدند که اگر گلکاری بکنند مار درخانه شان آشکار خواهد شد و آشیانه و تخم گذاری خواهد کرد، اگر موی سر بتراشند یا تن بشویند، موی سر و تن و چهره شان سفید می‌شود و می ریزد. اگر پشم گوسفند یا موی بز را بچینند، بیماری و بلا در دام می افتد.

 

تاریخ دقیق تقویم طبری و هماهنگی ماه های آن با تقویم خورشیدی :

ترتیب  ها ترتیب ماه های تبری ( مازندرانی ) + تلفظ

آغاز ماه های باستانی تبری همزمان با ماه های ایرانی خورشیدی

۱ فردینه ما (سیا ما) ( Fardine Mah )

۲ مرداد تا ۳۱ مرداد

۲ کرچه ما  ( Kerche Mah )

۱ شهریور تا ۳۰ شهریور

۳ هر ما     ( Hare Mah )

۳۱ شهریور تا ۲۹ مهر

۴ تیرما      ( Tir Mah )

۳۰ مهر تا ۲۹ آبان

۵ مردال ما (ملار ماه) ( Merdal Mah ) ۳۰ آبان تا ۲۹ آذر
۶ شروینه ما  ( Sharvine Mah ] ۳۰ آذر تا ۲۹ دی
۷ میره ما      ( Mire Mah ) ۳۰ دی تا ۲۹ بهمن
۸ اونه ما       ( Oune Mah ) ۳۰ بهمن تا ۲۹ اسفند
—— پیتک         ( Pitek ) ۳۰ اسفند ( ۱ تا ۵ فروردین )
۹ ارکه ما      ( Arke Mah ) ۶ فروردین تا ۴ اردیبهشت
۱۰ د ما          ( De Mah ) ۵ اردیبهشت تا ۳ خرداد
۱۱ وهمنه ما   ( Vah Mene Mah ) ۴ خرداد تا ۲ تیر
۱۲ نوروز ما (عید ما)  ( Nowrouz Mah ) ۳ تیر تا ۱ مرداد

توضیح : تلفظ برخی از این ماهها در نقاط مختلف مازندران متفاوت است مانند نوروز ماه به جای عیدماه  و ملار ماه به جای مردال ماه . فردینه ماه به جای سیا ماه

منابع :
http://www.bandpay.ir -1 

2-میراث فرهنگی و گردشگری مازندران


نوع مطلب : اخبار آتنی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 6 دی 1393
در شب 28 صفر امسال در امامزاده ابراهیم قادیکلا ساری یادمان شهید خلیلی باحضوراهالی قادیکلاساری وآتنی برگزارشد در این مراسم
 ابتدا آقای محمدیان مداحی کردند وسپس حجه الاسلام شادمان در باره رحلت رسول اکرم(ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع) وشهادت
وشهید حسن خلیلی مطالبی رامطرح کردند ودر پایان با پذیرایی
 ازمهمانان مجلس به پایان رسید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 1 دی 1393
در شب 28 صفر امسال در امامزاده ابراهیم قادیکلا ساری یادمان شهید خلیلی باحضوراهالی قادیکلاساری وآتنی برگزارشد در این مراسم
 ابتدا آقای محمدیان مداحی کردند وسپس حجه الاسلام شادمان در باره رحلت رسول اکرم(ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع) وشهادت
وشهید حسن خلیلی مطالبی رامطرح کردند ودر پایان با پذیرایی
 ازمهمانان مجلس به پایان رسید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 1 دی 1393
حاجیه ذلیخا رئیسیان فرزند مرحوم حاج علیجان (همسر مرحوم حاج عیسی آقایی )
ساکن روستای برگه امروز در گذشت مراسم تشیع برگزار ومراسم سوم روز
چهار شنبه 1393/09/12در مسجد امیرالمومنین برگه  از ساعت 10الی 14
برگزار می گردد.حضور شما دوستان وآشنایان وبستگان وآتنیهای عزیز باعث
تسلی خاطر بازماندگان خوهد شد.
      وبلاگ آتنی مصیبت وارده را  به خانواده وبستگان تسلیت می گوید

نوع مطلب : اخبار آتنی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 9 آذر 1393
حاج علیمراد رئیسیان بزرگ خاندان رئیسیان وبزر گ آتنی از نظر
سالمندی ساکن روستای یکه توت بهشهر دارفانی را وداع گفت
مراسم تشیع آنمرحوم فردا 1393/09/02 در یکه توت برگزار میگردد
ازهمه آتنیهای عزیز جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید
ضمنامراسم سوم وهفتم روز سه شنبه1393/09/04در حسینیه یکه توت
 برگزار می گردد

وبلاگ آتنی مصیبت وارده را به خانواده محترم وبستگان
 آنمرحوم تسلیت می گوید
 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 1 آذر 1393


( کل صفحات : 19 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب